รายชื่อศิษย์เก่าชั้น มศ.5 ปี 2524 โรงเรียนทุ่งสง ห้อง 5/3 แผนการเรียนธุรกิจ-ศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ทรรศนีย์ แพรกทอง และ กานดา ติกขณา

นันตศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็ก
ที่อยู่:  139/2 หมู่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
ภูมิชัย ไชยรัตน์
ที่อยู่:  202/11 หมู่ 7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:   087-3850078
สิทธิชัย จันทมุนี
ที่อยู่:  150 หมู่ 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
ประสาท เชื้อบ้านเกาะ (เสียชีวิต)
ที่อยู่:  12 หมู่ 3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
บุญฤทธิ์ ทองเพชร
ที่อยู่:  19/1 ม. 6 ต. สวนพริกไทย อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
ที่ทำงาน:  กองโรงงานช่างกล สำนักการครัง 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์:   0814817189 ,029796589 E-Mail: bunyarit2224@hotmail.com
วีรพจน์ ธนอัญญาพร
ที่อยู่:  69/559 หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
กิจณรงค์ เรืองสังข์ (ดต.)
ที่อยู่:  1/82 หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
เดชา สุขอนันต์
ที่อยู่:  21 หมู่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
งามตา คงวัดใหม่
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
จิตร์ตรา ชุมอุปการ
ที่อยู่:  353 หมู่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
จำรัส ทองชิด
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
จุฑารัตน์ ปถัมภ์พันธ์
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
จุฬาภรณ์ ชูลี
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
ฉัตรฤดี รัตนคช
ที่อยู่:  111/188 ซอยสายไหม หมู่บ้านอัมรินทร์ฯ 3 แขวงสายไหม กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
เดือนใจ สังข์ชุม (หิมะพงศ์)
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน:  โรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:   087-5185800
นาตยา คำแหง
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
นิตา ถนอมเมือง
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
บุษบา ภักดีชน
ที่อยู่:  149 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:   0878986824
ประภาส มหาสุข
ที่อยู่:  87 หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ที่ทำงาน:  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:   086-2737609
ประภาศรี ฐานะกาญจน์
ที่อยู่:  79/1 หมู่ 6 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
พวงทิพย์ เพ็งจันทร์
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
มณฑาทิพย์ ชำนาญกิจ
ที่อยู่:  50 หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
มาลัย เกตุแก้ว
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
มาลินี สกุลปักษ์
ที่อยู่:  284/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
มาลี จินดาสิงห์
ที่อยู่:  79/216 หมู่ 8 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:   089-9739869
วรรณา เพชรอาวุธ
ที่อยู่:  175/121 ถนนบ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
อรวรรณ มณีวรรณ์
ที่อยู่:  80 หมู่ 3 ต.คงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
วิไล เพิงคง
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สุจิตรา ทองแป้น
ที่อยู่:  503 ถนนขุนทองหลาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สมศรี พุมดวง
ที่อยู่:  195/1 หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ..นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สกุลรัตน์ ภู่พันธ์ตระกูล
ที่อยู่:  55 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สัญญา ลียะอนันต์
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สาคร รัตนสุภา
ที่อยู่:  7/1 หมู่ 8 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
สายใจ แซ่อึ่ง
ที่อยู่:  81/424 ซอยอินทามระ 25 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพ
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
โสภิต เหล่าธีรกาญจนา (พฤษชัยนิมิต)
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน:  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์:   081-5394609 H.075-329348
อุไรวรรณ คงกุล
ที่อยู่:  330/1 หมู่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์:  
วรรณา จันทร์ปฐมพงศ์
ที่อยู่: 
ที่ทำงาน: 
โทรศัพท์: